Co to jest niskorosłość?

Niskorosłość jest to stan, w którym wysokość ciała dziecka znajduje się poniżej 3 centyla lub <-2SD dla danego wieku, płci i rasy na siatce centylowej. Niskorosłość dotyczy od około 3% (< 3 centyla) do 1,5% populacji (<-2 SD), niezależnie od płci oraz wieku i według danych z 2008 roku niski wzrost występuje u ponad 220 tysięcy dzieci w naszym kraju. Dowiedz się więcej

-->