Co to jest siatka centylowa?


Siatka centylowa, służąca do oceny wzrostu, składa się z 7 krzywych centylowych nałożonych na siatkę, na której w pionie odkłada się wzrost dziecka ( wyrażony w centymetrach), a w poziomie wiek dziecka ( wyrażony w latach) .

Najniższą linią centylową jest krzywa reprezentująca wzrost dzieci odpowiadający 3 centylowi  (oznacza to, że 3% populacji dzieci  ma wzrost poniżej wartości wyznaczonych przez tę linię) . Wyższe linie centylowe odpowiadają 10,25, 50, 75, 90 i 97 centylowi.

Linie centylowe konstruuje się na podstawie danych z pomiaru wzrostu ciała dzieci wybranych losowo z danej populacji ( z zachowaniem zasad, które zapewnią , że wybrana grupa spełnia kryteria biologicznego układu odniesienia).

Na podstawie :
Tomasz E. Romer, Zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego, wyd. Medical Tribune 2011, str.9.